Różne rodzaje rodzin
 
 
 

W programie Revit Architecture istnieją trzy rodzaje rodzin:

Większość elementów tworzonych w projektach to rodziny systemowe lub rodziny wczytywalne. Rodziny wczytywalne można łączyć w rodziny współużytkowane i zagnieżdżone. Rodziny lokalne służą do tworzenia elementów innych niż standardowe (niestandardowych).

Rodziny systemowe

Rodziny systemowe tworzą podstawowe elementy budynku, takie jak ściany, dachy, sufity, stropy, i inne elementy, które będą montowane na terenie budowy. Ustawienia systemowe wpływające na środowisko projektu i zawierające typy poziomów, siatek, arkuszy rysunków i rzutni również są rodzinami systemowymi.

Rodziny systemowe w programie Revit Architecture są predefiniowane. Nie są one wczytywane do projektów z plików zewnętrznych ani zapisywane w położeniach zewnętrznych względem projektu.

Rodziny wczytywalne

Rodziny wczytywalne są używane do tworzenia komponentów budynku i niektórych elementów opisu. Rodziny wczytywalne tworzą komponenty budynku, które zwykle są kupowane, dostarczane i instalowane w budynku, takie jak okna, drzwi, zabudowa, osprzęt, meble i zieleń. Zawierają one również określone, stale dostosowywane elementy opisu, takie jak symbole i tabelki rysunkowe.

Ze względu na możliwość dostosowywania ich w szerokim zakresie rodziny wczytywalne są najczęściej tworzonymi i modyfikowanymi rodzinami w programie Revit Architecture. W przeciwieństwie do rodzin systemowych rodziny wczytywalne są tworzone w plikach zewnętrznych (z rozszerzeniem RFA), a następnie importowane lub wczytywane do projektów. W przypadku rodzin wczytywalnych zawierających wiele typów można tworzyć katalogi typów i używać ich. Pozwala to na wczytywanie wyłącznie tych typów, które będą potrzebne w projekcie.

Rodziny lokalne

Elementy lokalne są elementami unikatowymi, które są tworzone w przypadku gdy niezbędne jest utworzenie unikatowego komponentu charakterystycznego dla bieżącego projektu. Istnieje możliwość utworzenia geometrii lokalnej, tak aby odnosiła się ona do geometrii innego projektu i aby jej wielkość ulegała zmianie lub była dopasowywana wraz ze zmianami w geometrii, do której istnieje odniesienie. Po utworzeniu elementu lokalnego program Revit Architecture tworzy rodzinę dla elementu lokalnego zawierającą pojedynczy typ rodziny.

Tworzenie elementu lokalnego wymaga użycia wielu tych samych narzędzi Edytora rodzin, co w przypadku tworzenia rodziny wczytywalnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rodzin programu Revit Architecture, zobacz Podręcznik rodzin.