Dostęp do kalkulatora

 
 
 

Kalkulator może być używany bezpośrednio, jak kalkulator biurkowy, lub nakładkowo wewnątrz polecenia lub palety Właściwości.

Istnieją trzy sposoby pracy z Kalkulatorem w tym programie:

Używanie Kalkulatora w trybie bezpośrednim

Gdy korzystasz z Kalkulatora w trybie bezpośrednim, możesz wykonywać obliczenia i konwersje jednostek, tak jak w kalkulatorze biurkowym. Aby przenosić wyniki obliczeń, można skorzystać ze schowka systemu Windows (Ctrl+C, Ctrl+V).

Bezpośredni dostęp do Kalkulatora można uzyskać na trzy sposoby:

Używanie kalkulatora w trybie nakładkowym podczas trwania polecenia

Podczas trwania polecenia można uzyskać dostęp do Kalkulatora w trybie nakładkowym w następujący sposób:

Na przykład podczas tworzenia linii wprowadź wyrażenie w kalkulatorze do następnego monitu o punkt i kliknij przycisk Zastosuj. W następnym punkcie linii zostaną użyte wyniki, które mogą być odległością lub współrzędnymi.

Używanie Kalkulatora w trybie nakładkowym z palety Właściwości

Aby zmodyfikować właściwości i ponownie zastosować obliczone wyniki wyrażeń do obiektów w rysunku, można uzyskać dostęp do Kalkulatora w trybie nakładkowym z palety Właściwości. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Jeśli przycisk Zastosuj jest wyświetlany na szaro, oznacza to, że określona właściwość nie może zostać bezpośrednio zmieniona.