Tworzenie schematu
 
 
 
Dół strony

Za pomocą narzędzia Edytor schematów zdefiniuj nowy schemat w nowym lub istniejącym źródle elementów dla dostawcy FDO bazy danych (Microsoft SQL Server, MySQL lub Oracle) lub składnicy danych SDF. Nie można utworzyć schematu dla istniejącego źródła elementów SHP, ale można utworzyć składnicę danych opartą na plikach oraz utworzyć schemat dla tej składnicy podczas jej tworzenia. Schemat ArcSDE — należy utworzyć za pomocą narzędzi ESRI; schematu dla ArcSDE nie można utworzyć za pomocą AutoCAD Map 3D.

Uwaga:

Funkcja ta ma wpływ wyłącznie na dane elementów geoprzestrzennych. Informacje na temat łączenia rekordów w zewnętrznej bazie danych z obiektami na rysunku znajdują się w sekcji Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami. Informacje dotyczące przenoszenia danych pomiędzy formatem DWG i formatami danych geoprzestrzennych znajdują się w sekcji Migracja danych z formatu DWG do GIS.

W przypadku niektórych dostawców FDO klient może nadpisać domyślne logiczne i fizyczne odwzorowania określone w schemacie dostawcy. Za pomocą Edytora schematu można nadpisywać klasy, nazwy fizycznych tabel (w celu utworzenia nowej tabeli), nazwy obszaru tabel Oracle, aparaty przechowywania MySQL, odwzorowania typu tabeli (podstawowe lub konkretne), właściwości i nazwy kolumn podczas definiowania nowego schematu. Nie można przekształcić w istniejącą tabelę.

W przypadku przypisania do istniejącej tabeli lub widoku w innej składnicy danych należy sprawdzić, czy wszystkie nadpisania kolumn są poprawnie odwzorowane na istniejących kolumnach. W przypadku przekształcenia w tabelę lub widok innego właściciela należy od niego uzyskać uprawnienie dostępu do składnicy danych FDO. Można utworzyć widok lokalny, za pomocą którego można dokonać wyboru z innej tabeli, a następnie odwzorować na ten widok lokalny, ale może to nie być konieczne. Jeśli wspomniany widok nie jest obecny podczas stosowania zmian, zostanie utworzony automatycznie.

W przypadku przypisania do nieistniejącej tabeli lub kolumny w bieżącej składnicy danych sprawdź, czy nazwa kolumny jest poprawna dla bazy danych użytkownika.

Elementy schematu należy tworzyć z zachowaniem odpowiedniej hierarchii: najpierw utwórz schemat, następnie jego klasy elementów, a potem właściwości.

W przypadku źródeł elementów niektórych dostawców FDO w tym samym źródle elementów można tworzyć wiele schematów, a także zmieniać schematy po ich zdefiniowaniu i zapisaniu po raz pierwszy.

Schemat można przeglądać z poziomu dowolnego dostawcy FDO, ale dokonywanie zmian oraz usuwanie nie jest możliwe, jeśli jest on używany przez istniejące elementy.

Patrz także
Procedura
Tworzenie schematu