Ustawienia widoku profilu

 
 
 

W widokach profili i w poleceniach widoku profilu można przeglądać i edytować styl domyślny oraz ustawienia formatu nazwy.

W programie AutoCAD Civil 3D ustawienia są obsługiwane w standardowy sposób, a dostęp do nich jest możliwy w Obszarze narzędzi na karcie Ustawienia. Ustawienia podlegają kontroli na trzech poziomach — rysunku, elementów i poleceń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Najważniejsze informacje o ustawieniach programu Civil 3D.

Na karcie Ustawienia użyj menu kontekstowego w kolekcji Widok profilu, aby ustalić domyślne ustawienia dla wszystkich widoków profili. Na tym poziomie można zmienić ustawienia typowe dla widoków profili, które zastąpią ustawienia otoczenia rysunku w widoku profilu.

Użyj kolekcji Polecenia w kolekcji Widok profilu, aby zmienić ustawienia dotyczące wybranego polecenia. Na tym poziomie można zmienić ustawienia dotyczące poleceń widoku profilu lub zastąpić ustawienia na poziomie elementu w widoku profilu.

Uwaga:

Zastąpienia ustawień otoczenia na rysunku wprowadzone na poziomie kolekcji widoków profili oraz na poziomie kolekcji poleceń widoków profili obowiązują tylko w danym poziomie. Ustawienia na poziomie rysunku nie są zmieniane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Kolekcja Polecenia (drzewo Ustawienia).

W tej sekcji opisano tylko style domyślne oraz ustawienia formatu nazwy dla poleceń widoku profilu. Nie uwzględniono ustawień otoczenia na rysunku, nawet jeśli te ustawienia są wyświetlane w oknie dialogowym Edytuj ustawienia elementu. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień otoczenia rysunku, zobacz sekcję Określanie ustawień rysunku.

Więcej informacji na temat ustawień profilu można znaleźć w rozdziale Ustawienia profilu.

Zmiana ustawień widoku profilu

 1. W Obszarze narzędzi na karcie Ustawienia wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję widoków profili i kliknij opcję Edytuj ustawienia elementu
  • W kolekcji widoków profili otwórz folder Polecenia i kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, którego ustawienia chcesz zmienić. Kliknij polecenie Edytuj ustawienia polecenia.

  W oknie dialogowym Edytuj ustawienia elementu (lub polecenia) ustawienia widoku profilu dotyczące elementów są oznaczone symbolem . Ustawienia dotyczące poleceń są oznaczone symbolem .

 2. Rozwiń style domyślne i format nazwy domyślnej, aby zobaczyć bieżące ustawienia.
 3. W kolumnie Wartość kliknij wpis, który ma zostać zmieniony. Po prawej stronie komórki jest wyświetlany mały przycisk Przeglądaj.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić wartość.
 5. W oknie dialogowym Ustawienia edycji elementu (lub polecenia) kliknij przycisk OK.

Menu kontekstowe obszaru narzędzi

Karta Ustawienia: kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Widok profilu Edytuj ustawienia elementu

Karta Ustawienia: Widok profiluPolecenia prawym przyciskiem myszy kliknij <nazwa polecenia> Edytuj ustawienia polecenia

Okno dialogowe