Linie działek
 
 
 

Tradycyjnie linie działek są traktowane jako reprezentacje 2D działek. Jednak w programie AutoCAD Civil 3D linie działek mogą również mieć rzędne i można ich użyć do utworzenia modelu skarpy. Do przypisywania rzędnych, w tym rzędnych w punktach pośrednich, stosowane są polecenia edycji linii charakterystycznych. Linie działek oddziałują wzajemnie z liniami charakterystycznymi przez współdzielenie rzędnych w punktach wspólnych. Ponadto można je dodawać do powierzchni jako linie nieciągłości. Po wyświetleniu linii działek można skorzystać z rzędnych obiektów lub spłaszczyć rzędne do określonej rzędnej. Opcja ta dostępna jest w poleceniu Właściwości obszaru.

Bezpośrednie wykorzystanie linii działek do tworzenia skarp nie zawsze jest pożądane. Wstawienie punktów rzędnej lub przecięcie linii charakterystycznych z liniami działek tworzy w geometrii linii działki punkty przerwania, które mają wpływ na etykiety. Linia działki przecięta przez linię charakterystyczną dzielona jest na dwa segmenty z oddzielnymi etykietami. W przypadku niewielkiego terenu, w obszarze skarpy można użyć kombinacji linii działek i linii charakterystycznych, ignorując utworzone działki.

Zapobieganie wzajemnemu oddziaływaniu linii działki

Korzystając z oddzielnych obszarów dla geometrii działki i elementów skarpy, można zapobiec wzajemnemu oddziaływaniu linii działek z liniami charakterystycznymi, a przez to uzyskać większą przejrzystość projektu profilu terenu. Jedną z możliwości jest zastąpienie w obszarze skarpy linii działek liniami charakterystycznymi. Można to wykonać na kilka sposobów: