Uaktualnianie danych w tabeli
Pojęcie Procedura Skrócone omówienie
 
 
 

Umożliwia uaktualnienie treści tabeli.

Ustaw opcję Tryb statyczny, aby zapobiec automatycznej aktualizacji danych.

Jeśli tabela jest w trybie statycznym, można ją zaktualizować w oknie dialogowym Właściwości tabeli lub można wykorzystać polecenieUaktualnij zawartość.

Polecenie Uaktualnij zawartość nadpisuje tryb statyczny i aktualizuje dane tabeli.