PRZYKRYJ
 
 
 
Skrócone omówienie

Umożliwia utworzenie obiektu maskowania i sterowanie tym, czy ramki maskowania będą wyświetlane w rysunku.

Metody dostępu

Przycisk

 Wstążka: Karta Startpanel RysujPrzykryjNiedostępne na wstążce w bieżącym obszarze roboczym
 Menu: RysujPrzykryjNiedostępne w menu w bieżącym obszarze roboczym

Podsumowanie

Tworzy prostokątny obszar wypełniony bieżącym kolorem tła, maskujący znajdujące się pod nim obiekty. Obszar przykrycia jest ograniczony ramą, którą można włączać na potrzeby edycji, albo wyłączać podczas drukowania.

Lista monitów

Wyświetlane są następujące monity.

Określ pierwszy punkt lub [Ramki/Polilinia] <Polilinia>.

Pierwszy punkt

Na podstawie wskazanych punktów tworzy prostokątną obwiednię obiektu przykrycia.

Ramki

Określa, czy krawędzie wszystkich obiektów przykrycia są wyświetlane, czy ukryte.

Polilinia

Określa wielokątną obwiednię obiektów przykrycia na podstawie wybranej polilinii.

Czy usunąć polilinię

Wprowadź t, aby usunąć polilinię użytą do utworzenia obiektu przykrycia. Wprowadź n, aby zachować polilinię.