Informacje o obliczeniach łożysk

 
 
 

Istnieją dwa rodzaje obliczeń łożysk: statyczne i dynamiczne.

Wymagany typ zależy od rodzaju użytego obciążenia.

Można wyróżnić dwa rodzaje obliczeń:

Obliczenia mogą być ograniczone następującymi parametrami:

Typy łożysk dla obliczeń niezależnych
Typy łożysk do obliczeń łożysk w generatorze wałków