Często zadawane pytania: Jak sprawdzić, gdzie znajduje się polecenie?

 
 
 

Można wyszukać wszystkie miejsca, w których polecenie jest dostępne w bieżącym obszarze roboczym.

  1. Kliknij menu aplikacji.
  2. Wprowadź nazwę polecenia w polu wyszukiwania.

Jeśli wyniki odnoszą się do niewidocznych karty wstążki lub panelu wstążki, można je wyświetlić, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę wstążki.
  2. W menu skrótów wybierz opcję Pokaż karty lub Pokaż panele, a następnie kliknij ukrytą kartę lub panel, który chcesz wyświetlić.

Oto przykład wyszukiwania dla polecenia KREŚL.