ŁUK (polecenie)

 
 
 

Tworzy łuk.

Podsumowanie

Aby utworzyć łuk, można określić wartości środka, punktu końcowego, punktu początkowego, promienia, kąta, długości cięciwy i zwrotu. Domyślnie łuki są rysowane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania, aby narysować w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Lista monitów

Wyświetlane są następujące monity.

Punkt początkowy

Rysuje łuk, używając trzech podanych punktów na skraju łuku. Punkt pierwszy jest punktem początkowym (1).

Uwaga: Po wciśnięciu ENTER bez określenia punktu, program wykorzysta koniec ostatniej narysowanej linii lub łuku i natychmiast wyświetli monit pozwalający określić koniec nowego łuku. W ten sposób powstanie łuk styczny do ostatniej narysowanej linii, łuku lub polilinii.
Drugi punkt
Określ drugi punkt (2) na obwodzie łuku.
Punkt końcowy
Określ punkt końcowy (3) na łuku.

Łuk określony za pomocą trzech punktów może być rysowany zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Środek

Zaczyna od określenia środka okręgu, którego częścią jest łuk.

Punkt początkowy
Określa punkt początkowy łuku.
Punkt końcowy

Wykorzystując środek (2), rysuje łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu początkowego (1) do końca, który leży na pozornej prostej rysowanej od środka przez trzeci punkt (3).

Łuk nie musi koniecznie przechodzić przez trzeci punkt, jak pokazano na ilustracji.

Kąt

Rysuje łuk o podanym kącie rozwarcia, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu początkowego (1), wykorzystując środek (2). Jeśli kąt jest ujemny, narysowany zostanie łuk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Długość cięciwy

Rysuje mniejszy lub większy łuk na podstawie odległości linii prostej między początkiem a końcem.

Jeśli długość cięciwy jest dodatnia, mniejszy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, od punktu początkowego. Jeśli długość cięciwy jest ujemna, większy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Koniec

Zaczyna od określenia punktu końcowego łuku.

Punkt środkowy

Rysuje łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (1) do końca, który leży na urojonej półprostej rysowanej od środka (3) przez drugi określony punkt (2).

Kąt

Rysuje łuk o podanym kącie rozwarcia, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (1) do końca (2). Jeśli kąt jest ujemny, narysowany zostanie łuk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Kąt rozwarcia
Wprowadź kąt w stopniach lub określ kąt przez przesunięcie urządzenia wskazującego przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Zwrot

Rozpoczyna łuk stycznie do podanego kierunku. Tworzy dowolny łuk, większy albo mniejszy, zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, rozpoczynający się w punkcie (1) i kończący się w końcu (2.) Kierunek jest określany od punktu początkowego.

Promień

Rysuje mniejszy łuk, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, od początku (1) do końca (2). Jeśli promień jest ujemny, rysowany jest większy łuk.

Środek

Określa środek okręgu, którego częścią jest łuk.

Punkt początkowy
Określ początek łuku.
Punkt końcowy

Rysuje łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (2) do końca, który leży na urojonej półprostej rysowanej od środka (1) przez drugi określony punkt (3).

Kąt

Rysuje łuk o podanym kącie rozwarcia, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (2), wykorzystując środek (1). Jeśli kąt jest ujemny, narysowany zostanie łuk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Długość cięciwy

Rysuje mniejszy lub większy łuk na podstawie odległości linii prostej między początkiem a końcem.

Jeśli długość cięciwy jest dodatnia, mniejszy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, od punktu początkowego. Jeśli długość cięciwy jest ujemna, większy łuk zostanie narysowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Stycznie do ostatniej linii, łuku lub polilinii

Rysuje łuk styczny do ostatniej narysowanej linii, łuku lub polilinii po naciśnięciu ENTER przy pierwszym monicie.

Punkt końcowy łuku
Określ punkt (1).