Rysunek izometryczny — informacje

 
 
 

Symulacja trójwymiarowego obiektu oglądanego z określonych punktów obserwacji przez ustawienie elementów wzdłuż trzech głównych osi.

Rysunki izometryczne symulują trójwymiarowy obiekt, oglądany z określonych punktów obserwacji, przez ustawienie elementów wzdłuż trzech głównych osi.

Przez wybranie ustawienia Izometryczna siatka/skok można w prosty sposób ustawiać obiekty wzdłuż jednej z trzech płaszczyzn izometrycznych. Chociaż rysunek izometryczny wygląda jak rysunek przestrzenny, w rzeczywistości jest płaską reprezentacją modelu. Dlatego też nie można na takim rysunku zmierzyć odległości ani pola powierzchni; nie można też automatycznie usunąć linii ukrytych.

Jeśli kąt obrotu skoku ma wartość 0, osie płaszczyzn izometrycznych będą nachylone pod kątami 30, 90 i 150 stopni. Po ustawieniu dla stylu skoku opcji Izometryczny można pracować na każdej z trzech płaszczyzn skojarzonych z parą osi:

Naciskanie klawisza F5 lub CTRL+E powoduje przełączanie między różnymi płaszczyznami izometrycznymi, górną, prawą i lewą.

Wybranie jednej z trzech płaszczyzn izometrycznych spowoduje ustawienie krzyża nitkowego i Orto wzdłuż odpowiednich osi izometrycznych. Przykładowo, po włączeniu trybu Orto podczas rysowania na urojonej płaszczyźnie wskazywane punkty będą umieszczane zgodnie z układem jej osi. Można zatem rysować na górnej płaszczyźnie, przełączyć na płaszczyznę lewą i dorysować następny bok, a następnie przełączyć na płaszczyznę prawą, aby uzupełnić rysunek.

Podczas rysowania na płaszczyznach izometrycznych za pomocą elipsy można przedstawić okrąg oglądany pod określonym kątem pochylenia. Najprostszym sposobem narysowania elipsy o poprawnym kształcie jest użycie opcji Izo w poleceniu ELIPSA. Opcja Izo jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Styl trybu Skok jest ustawiona na Izometryczny. Zobacz opis polecenia USTAWIENIARYS.

Uwaga:

Aby przedstawić okręgi współśrodkowe, lepiej narysować najpierw elipsę o tym samym środku, niż przesuwać oryginalną. Odsuwanie powoduje narysowanie owalnego kształtu splajnu, który nie przedstawia skróconych w przodzie odległości, czego można się spodziewać.